Witamy na stronie pierwszej edycji

Triathlonu Krynica Morska

Szczegóły

Trasa

Strefa zmian

Trasa pływacka

Trasa rowerowa

Trasa biegowa

Utrudnienia

W związku z organizacją pierwszej edycji imprezy sportowej Triathlon Krynica Morska 2018 w dniu 09.09.2018 wystąpią utrudnienia w ruchu w godzinach 12:00 - 15:30. Największych utrudnień należy spodziewać się na drodze wojewódzkiej nr 501 na odcinku Krynica Morska - Nowa Karczma (Piaski) oraz drogach gminnych Portowa - Przyjaźni - Aleją Wojska Polskiego przebiegających przez centrum miasta. Poniżej szczegółowy opis trasy kolarskiej, biegowej oraz mapy.

Trasa kolarska - godziny zamknięcia dróg 12:00 - 14:30

Rozpoczęcie oraz zakończenie trasy konkurencji kolarskiej odbywa się na terenie Portu Jachtowego. Następnie dojazd ulicą Bojerowców do ulicy Gdańskiej. Skręt w prawo (droga wojewódzka nr 501, relacji Krynica Morska – Nowa Karczma). Prawym pasem ulicy Gdańskiej 11,25 km prosto do strefy nawrotowej przed Nową Karczmą. Nawrót przed miejscowością Nowa Karczma (tablica Piaski) oraz analogiczny powrót prawym pasem do miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia konkurencji kolarskiej. Zawodnicy na dystansie 1/8 pokonują 1 pętle (22,5 km) natomiast na dystansie 1/4 dwie pętle (45 km). Trasa kolarska będzie całkowicie wyłączona z ruchu na czas przebiegu wyścigu.

Trasa biegowa - godziny zamknięcia dróg 12:45 - 15:30

Rozpoczęcie oraz zakończenie trasy konkurencji biegowej odbywa się na terenie Portu Jachtowego. Następnie dobieg do skrzyżowania ulicy Gdańskiej i Portowej. Po przekroczeniu ulicy Gdańskiej (droga wojewódzka nr 501, relacji Krynica Morska – Nowa Karczma) kontynuacja biegu prawą stroną ulic (Portowa - Przyjaźni - Aleją Wojska Polskiego) 2,6 km prosto do strefy nawrotowej. Nawrót oraz analogiczny powrót do miejsca rozpoczęcia/zakończenia konkurencji biegowej. Skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Portowej będzie całkowicie wyłączone z ruchu na czas przebiegania zawodników. Zawodnicy na dystansie 1/8 pokonują 1 pętle (5,2 km) natomiast na dystansie 1/4 dwie pętle (10,5 km).

Przepraszamy za utrudnienia!

Zapisy

Regulamin

Triathlon Krynica 2018

I. ORGANIZATORZY

  • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
  • Sportevo Triathlon Team

II. TERMIN I MIEJSCE

  • 9 wrzesień 2018
  • Marina Jachtowa
  • START odbędzie się o godzinie 12:00
  • Biuro Zawodów:
    sobota - pensjonat Słoneczny Dwór - 18:00 - 21:00
    niedziela - Marina Jachtowa - 9:00 - 11:15

III. CEL

  • Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem.
  • Promocja zdrowego stylu życia.
  • Promocja miasta Krynica Morska.

IV. DYSTANSE I TRASY

  • Dystans 1/8 0,475-22,5-5,275
  • Dystans 1/4 0,95-45-10,55
  • Charakterystyka trasy:
  • Trasa pływacka:

    • 1/8 - 0,475 km
    • 1/4 - 0,95 km
    • start z wody
    • średnia temperatura wody w czerwcu wynosi 17-20°C,
    • kombinezony neoprenowe – dozwolone,
    • wszystkie boje mijamy lewym ramieniem,
    • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa WOPR.

    Trasa rowerowa:

    • 1/8 - 22,5 km
    • 1/4 - 45 km
    • trasa oznaczona, zamknięta,
    • kask podczas konkurencji rowerowej obowiązkowy,
    • zawody w konwencji bez draftingu (zakaz jazdy w grupie),
    • dozwolone przystawki i kierownice do jazdy na czas,
    • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.

    Trasa biegowa:

    • 1/8 - 5,275 km
    • 1/4 - 10,55 km
    • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
    • trasa oznaczona, zamknięta,
    • nawierzchnia: 50% asfaltowa, 50% ścieżka leśna,

    Strefa zmian:

    • długość około 0,30 km, szerokość około 8m,
    • dobieg do strefy zmian po pływaniu 50 m,
    • strefa jednokierunkowa,
    • belka oddalona od końca strefy o ok 15 m.

    Punkt odświeżania:

    • na pętli biegowej,
    • na mecie,
    • Organizator nie przyjmuje indywidualnych odżywek zawodników.

V. LIMITY CZASOWE

  • Obowiązuje limit 2 godziny na ukończenie wyścigu 1/8 oraz 3,5 godziny dla dystansu 1/4.

VI. POMIAR CZASU

  • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  • Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  • Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
  • Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. ZGŁOSZENIA

  • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.triathlonkrynica.pl w zakładce rejestracja do dnia 06.09.2018. Zapisy po terminie będą możliwe na podstawie potwierdzenia przelewu w biurze zawodów w dniach 8.09.2018-9.09.2018.
  • Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:
    Termin / Dystans 1/8 1/4
    31.07.2018 100,00 PLN 140,00
    31.08.2018 140,00 PLN 170,00
    06.09.2018 180,00 PLN 200,00
  • Zawodnicy startujący w sztafetach powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:
    Termin / Dystans 1/8 1/4
    31.07.2018 180,00 PLN 210,00
    31.08.2018 240,00 PLN 240,00
    06.09.2018 270,00 PLN 270,00
  • Dane do wpłaty:
    10 1090 1098 0000 0001 3375 1143
    Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
    ul. Bobrowa 5/56, 80-336 Gdańsk
    NIP: 5842739576
    REGON: 360621482
    KRS: 0000540059
  • Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 6 września 2018 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Zapisy po terminie będą możliwe na podstawie potwierdzenia przelewu w biurze zawodów w dniach 8.09.2018-9.09.2018
  • Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
  • Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  • Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
  • Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi 30 zł.
  • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, czepek, pamiątkową koszulkę, wodę, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
  • Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
  • Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Obowiązuje limit uczestników – 600 osób (300 na dystans). W tym 20 miejsc zarezerwowanych dla organizatora.
  • W zawodach na dystansie 1/8 mogą brać udział osoby urodzone do 2002 roku włącznie. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
  • W zawodach na dystansie 1/4 mogą brać udział osoby pełnoletnie urodzone do 2000 roku włącznie.
  • Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili potwierdzenia zgłoszenia i odbioru pakietów startowych.
  • Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić w właściwym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr na torbę do depozytu. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
  • Dopuszcza się udział sztafet 2 oraz 3 osobowych w klasyfikacji wspólnej OPEN (żeńskie, męskie, mieszane).
  • Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
  • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
  • Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
  • Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
  • Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w strefy.
  • Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
  • Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
  • Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
  • W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
  • Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
  • Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
  • Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

IX. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

  • Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 09.09.2018 w godzinach 9.00 -11.00.
  • Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
  • Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
  • Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
  • Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

X. DEPOZYT

  • Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w worku foliowym pakietu startowego. Worek musi być oznaczony naklejką z numerem.
  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
  • W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
  • Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników worki były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY

  • Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:
  • Dystans 1/8

    • SZ (Sztafety - OPEN)
    • K, M (Kobiety, Mężczyźni - OPEN)
    • K16, M16 (16-17 lat)
    • K18, M18 (18-29 lat)
    • K30, M30 (30-39 lat)
    • K40, M40 (40-49 lat)
    • K50, M50 (50-59 lat)
    • K60, M60 (60 lat i więcej)

    Dystans 1/4

    • SZ (Sztafety - OPEN)
    • K, M (Kobiety, Mężczyźni - OPEN)
    • K18, M18 (18-29 lat)
    • K30, M30 (30-39 lat)
    • K40, M40 (40-49 lat)
    • K50, M50 (50-59 lat)
    • K60, M60 (60 lat i więcej)
    • Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) oraz generalnej sztafet (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe (odpowiednio I - złoto, II - srebro, III - brąz).oraz nagrody rzeczowe.
    • Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe (odpowiednio I - złoto, II - srebro, III - brąz).
    • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
    • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
    • Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 15:30.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
  • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
  • Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
  • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
  • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
  • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
  • Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę.
  • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
  • Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
  • Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
  • Nieznajomość regulaminu Triathlon Krynica Morska 2018 nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
  • Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
  • Organizator ubezpiecza wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.
  • Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
  • Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
  • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
  • Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
  • Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu każdego ze startów.
  • W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
  • Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres fundacja@scnd.pl.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Triathlon Krynica Morska 2018.

PROGRAM MINUTOWY

Sobota 08.09.2018
18:00 – 21:00
biuro zawodów - pensjonat Słoneczny Dwór
weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych
Niedziela 09.09.2018
09:00 – 11:15
biuro zawodów - Marina Jachtowa
weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych
09:00 – 11:00 wprowadzenie rowerów do strefy zmian
11:30 odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice startu)
12:00 START Triathlon Krynica Morska 2018
15:30 zamknięcie trasy
15:30 – 16:00 Oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.
15:30 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian

ZAŁĄCZNIKI – WZORY

  • Upoważnienie i oświadczenie do odbioru pakietu startowego dla osoby innej niż zapisana – wypełnia upoważniający (wzór)

    UPOWAŻNIENIE

    Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym numer .................... upoważniam Panią/Pana .................................. legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer ............. do odebrania mojego pakietu startowego Triathlon Krynica Morska 2018. Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.

    Upoważniający

    ..................................
    (czytelny podpis)

    OŚWIADCZENIE

    (podpisuje upoważniony)
    Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy.

    ..................................
    (czytelny podpis)

Organizacja

Partnerzy

Kontakt

Pytania prosimy kierować na adres:

fundacja@scnd.pl